นายนิคม อ่อนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา(สมัครพลผดุง) คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน รวมกันบริจาคของให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายนิคม อ่อนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา(สมัครพลผดุง) คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน รวมกันบริจาคของให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม มีสิ่งของดังนี้น้ำดื่ม จำนวน200 แพ็ค มาม่า 20 กล่อง ปลากระป๋อง 20 แพ็ค นมแล็ตลาซอย 15 ลังและอื่นๆเป็นจำนวนมาก

เว็บไซต์ทางการศึกษา