นักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เข้าสอบความรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)

นักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เข้าสอบความรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)

เว็บไซต์ทางการศึกษา